belgiŽ - overzicht van belgiŽ sites, verenigingen en informatie over belgiŽ 

 

 

 

 

Zebra verkeerstheorie cd-roms - toets uw kennis met deze oefen cd-rom
Rijexamen doen?

 

BelgiŽ - Vindplaats.com


Go2.be
Go2.be is een Belgische portaalsite die de ambitie heeft een kwalitatief overzicht te bieden van alles wat het internet te bieden heeft. De website is een mengeling van de overzichtelijkheid van een startpagina en het curieuze, nieuwsachtige van e-zines, aangevuld met de populairste en handigste eigen internetdiensten. Reeds meer dan 250 vrijwillige Go2-medewerkers zorgen ervoor dat dagelijks nieuwe links worden toegevoegd en dat de inhoud up-to-date blijft op de door hun beheerde pagina's. Met Go2.be willen we een kwalitatief alternatief zijn voor de klassieke (soms moeilijke, vaak achterhaalde) zoeksites, door een meer kwalitatieve verzameling van (liefst Vlaamse) sites aan te bieden en niet zozeer op het kwantitatieve aspect te focussen.

Gouden gids BelgiŽ
In elk huisgezin, op elk kantoor, liggen de Gouden Gids en de Witte Gids binnen handbereik. Elk jaar wordt u een nieuwe set gidsen bezorgd met geactualiseerde adressen en telefoonnummers. Sinds 2002 zijn deze telefoonnummers aangevuld met telecominformatie zoals e-mail en URL's. Daarnaast blijft men in de Gouden Gids informatie vinden over openbare diensten, containerparken, hulpdiensten tezamen met honderden nieuwe advertenties van handelaars en bedrijven. Die informatie is niet alleen in boekvorm verkrijgbaar, maar ook op cd-rom, Internet, via i-mode en telefonisch via 1207. In de toekomst mogen we nog andere kanalen verwachten om gegevens op te zoeken. Promedia werkt aan de Gouden Gids van morgen, zodat u nog sneller de informatie vindt die u nodig heeft.

Telefoongids BelgiŽ
Wereldwijd waarschijnlijk de meeste volledige inlichtingen van BelgiŽ

Scoot
SCOOT is een snelle manier van informatie vinden over handelaars van producten en diensten. Het enige wat SCOOT van jou wil weten is wat je zoekt en waar je het zoekt. Vervolgens krijg je van SCOOT de contactgegevens en aankoopinformatie van de handelaars in jouw buurt. Je kan zelfs onmiddellijk contact met hen opnemen.

KMI
Het Instituut controleert voortdurend de betrouwbaarheid van de hydrometeorologische, klimatologische en geofysische waarnemingen. De gegevens worden gearchiveerd om hun stabiliteit en voorspelbaarheid op lange termijn te evalueren.

Belgische overheid
De Belgische overheid richt zich tot de burger, de onderneming en de ambtenaar. De informatie is georganiseerd volgens de noden van de gebruiker. De portaalsite zal regelmatig worden uitgebreid met actuele informatie en aangevuld met transactionele toepassingen. In BelgiŽ wonen drie gemeenschappen. De Vlamingen in het noorden van het land spreken Nederlands en zijn de grootste bevolkingsgroep. Daarna komen de Walen in het zuiden die Frans spreken. Brussel is officieel een tweetalig gewest maar de meerderheid van de bevolking is er Franstalig. In het oosten ten slotte is er nog de kleine Duitstalige gemeenschap.

Juridische macht

Sport.be
Sport.be wil de uitgelezen on line bestemming zijn waar zowel de sportfan als de actieve recreant-sporter alle nieuws en informatie vindt die hij zoekt. De sportliefhebber krijgt er nieuws en uitslagen van de belangrijkste sporten, competities en evenementen in BelgiŽ en de prestaties van Belgen in buitenlandse competities. De recreant vindt in de eerste plaats alle info over loop- en fietsevents in BelgiŽ. Sportnieuws 7 dagen op 7, van ’s ochtends tot ’s avonds, dat is de kern van de verslaggeving op sport.be. Alle belangrijke sportnieuws snel en kort on line. Met extra aandacht voor de belangrijkste sporten in BelgiŽ (voetbal, tennis, wielrennen, zaalsporten) en voor Belgische sporters. De grootste evenementen zijn live (in tekst) te volgen: voetbalcompetitie, Rode Duivels, wielerklassiekers en de grote Rondes, de tennis Grand Slams, Olympische Spelen. Sport.be herbergt daarnaast de belangrijkste topsport- en recreatiesport eventsites: Proximus Diamond Games Antwerp, Ronde van BelgiŽ, Memorial Van Damme en recreatieve loop- en fietsevenementen. Maar die lijst kan nog een stuk langer worden: sport.be is ideaal geplaatst om allerlei informatieve sportsites te produceren en bovendien aan te kondigen vanuit een drukbezochte on line sportomgeving. Kortom, sport.be zal alles verzamelen wat relevant is op sportvlak in BelgiŽ.

Vakantiefietser
De vzw 'De Vakantiefietser' wil haar leden informeren over fietsreizen en het fietsreizen aanmoedigen via:
- een eigen tijdschrift
- een databank met meer dan 1000 fietsreizen
- jaarlijks een fietsbeurs
- fietsherstelcursussen
- uitgeven van info-dossiers
- begeleiden van een groepsfietsreis voor beginnende fietsreizigers
- organiseren van fietskampeerweekends

Gezondheid.be
Gezondheid.be is een initiatief van Gezondheid nv met als doel kwalitatieve en nuttige informatie rond gezondheid te verstrekken.

Vlaanderen.be
De vernieuwde Vlaamse portaalsite is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de Vlaamse overheid. De website biedt een eenvoudige en snelle toegang tot de informatie van de Vlaamse overheid die op het internet beschikbaar is. De portaalsite verwijst dus door naar andere websites van Vlaamse overheidsdiensten of -instellingen.

Provincies en gemeenten
Hier vindt u een overzicht van alle websites van de Vlaamse provincies en gemeenten.

Export Vlaanderen
Export Vlaanderen wil als centrum van uitmuntendheid een fundamentele bijdrage leveren tot duurzaam internationaal ondernemen van de Vlaamse bedrijven van de opstart tot de consolidatie. Wij doen dit via informatie, opleiding en begeleiding met als belangrijkste instrument ons binnenlands en buitenlands netwerk. Daarnaast wensen wij actief te bouwen aan synergieŽn met andere economische actoren. Export Vlaanderen wil hiermee een betekenisvolle bijdrage leveren tot de internationale ontwikkeling van de Vlaamse economie.

VBO
Het Verbond van Belgische Ondernemingen is de enige interprofessionele werkgeversorganisatie die zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen vertegenwoordigt. Het actieterrein van het VBO omvat alle domeinen van de bedrijfsactiviteit en spitst zich in hoofdzaak toe op economische, sociale, fiscale en juridische materies en op Europese en internationale thema’s.

VRT
De VRT voert voor de Vlaamse Gemeenschap de openbare omroep opdracht uit. Als publieke omroep heeft de VRT de opdracht "een zo groot mogelijk aantal kijkers en luisteraars te bereiken met een diversiteit van programma's die de belangstelling van kijkers en luisteraars wekken en eraan voldoen."
De instelling verzorgt "een kwalitatief hoogstaand aanbod in de sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning." Prioritair zijn op de kijker en luisteraar gerichte informatie- en cultuurprogramma's, daarnaast worden ook sport, eigentijdse educatie, eigen drama en ontspanning verzorgd.

Energie sparen
Het groeiend energieverbruik heeft nadelige gevolgen voor het milieu. Door de toenemende concurrentiedruk en de vrijmaking van de energiemarkten, dreigt de aandacht voor het rationeel energiegebruik, de milieuvriendelijke energieproductie en de beschikbaarheid van energie voor sommige maatschappelijke groepen aanzienlijk te verminderen. De missie van de overheid is bijgevolg een duurzaam energiebeleid te voeren, waarbij we het economisch en sociale belang verzoenen met de draagkracht van het milieu.

Wonen in Vlaanderen
Website van de afdelingen Woonbeleid en Financiering Huisvestingsbeleid!
Met deze site willen we zo volledig mogelijke informatie aanbieden omtrent wonen in Vlaanderen, zowel voor particulieren als voor professionelen uit de huisvestingssector. Particulieren vinden in de wegwijs-rubriek allerhande nuttige adressen; onder tegemoetkomingen vindt u alles over premies en toelagen voor wonen. De rubriek sociale huisvesting toont u waar en hoe men een sociale woning kan bekomen; in vraag en antwoord tenslotte vindt u het antwoord op een aantal veel voorkomende vragen omtrent huisvesting. Wie beroepshalve actief is rond huisvesting kan op deze site terecht voor beleidsteksten (woonbeleid), teksten van decreten en besluiten (regelgeving), informatie over onderzoek naar de huisvestingssituatie in Vlaanderen (wonen onderzocht), over woonkwaliteit, en over woningbouw-, woonvernieuwings- en bijzondere gebieden.

Socius
SoCiuS, het Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, is een autonome organisatie die zich in het kader van zijn beheersovereenkomst met de Vlaamse regering op de eerste plaats richt naar het erkende en/of gesubsidieerde sociaal-cultureel volwassenenwerk maar ook naar andere organisaties die de sociaal-culturele methodiek toepassen. Zijn kerntaken - praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en communicatie - realiseert het Steunpunt door middel van activiteiten als begeleiding, deskundigheidsbevordering en implementatie van kwaliteitszorg, onderzoek en ontwikkeling, gegevensverzameling, vertegenwoordiging, internationale samenwerking, informatie en promotie. Het Steunpunt wil deze kerntaken op een professionele wijze en in samenwerking en voortdurend overleg met het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de sociaal-culturele werk(st)ers uitvoeren. Door de realisatie van deze kernopdracht wil het Steunpunt bijdragen tot een democratische samenleving waarin pluralisme, culturele diversiteit, verdraagzaamheid, respect, gelijke kansen en solidariteit centrale waarden zijn.

Gemeenschapsonderwijs
Het Gemeenschapsonderwijs is een Vlaamse openbare instelling (VOI) die optreedt als inrichtende macht voor het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het Gemeenschapsonderwijs (met een hoofdletter) verwijst naar de inrichtende macht met haar diverse bestuursniveaus en -organen. Het gemeenschapsonderwijs (met een kleine letter) verwijst naar het netwerk met zijn meer dan 700 instellingen die verspreid zijn over het Vlaamse land. Meer dan 20.000 personeelsleden zetten zich dagelijks in om kwaliteitsonderwijs te verstrekken. 

Koninklijke bibliotheek van BelgiŽ
De Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ is de nationale wetenschappelijke bibliotheek van de federale staat BelgiŽ. Zij beheert een belangrijk cultureel patrimonium. Zij verwerft, ontsluit en beheert de publicaties verschenen op het grondgebied van BelgiŽ en van Belgische auteurs die in het buitenland publiceren. In samenwerking met de andere wetenschappelijke bibliotheken in BelgiŽ vervult zij essentiŽle taken inzake wetenschappelijke informatievoorziening. Zij richt zich op de informatiebehoeften van de onderzoekswereld zowel op basis van de eigen collectie als op basis van extern opgeslagen informatie. In de bibliotheeksamenwerking binnen BelgiŽ en internationaal is zij vertegenwoordigd in organisaties en activiteiten die haar werking in het algemeen en in de specifieke domeinen betreffen.

Belnet
BELNET is het Belgisch nationaal onderzoeksnetwerk dat internettoegang aan hoge bandbreedte levert aan Belgische universiteiten, (hoge)scholen, onderzoekscentra en overheidsdiensten. BELNET werd opgericht in 1993 op initiatief van het Federale Wetenschapsbeleid om tegemoet te komen aan de communicatiebehoeften van de Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen. Het BELNET-netwerk werd ontwikkeld om onderzoek en opleiding te bevorderen en om de nationale en internationale wetenschappelijke samenwerking te stimuleren. BELNET evolueerde ondertussen naar een performant en hoogwaardig IP-netwerk die een rechtstreekse verbinding aan hoge snelheid toelaat met de meest geavanceerde wereldwijde onderzoeksnetwerken, waaronder het Amerikaanse Internet2 en het Europese multi-gigabit netwerk Gťant. BELNET levert vandaag een internettoegang aan 150 instellingen in BelgiŽ, samen goed voor zo'n 500.000 eindgebruikers, en dit aan bandbreedtes van 2 Mbit/s tot 2.5 Gbit/s. 

GoJasper
Gojasper is een, 100% Vlaamse portaalsite die je met een klik naar de beste sites van het web brengt. Onze medewerkers zorgen maandelijks voor een verse lading links binnen hun eigen domain. Sport, computer, gezondheid, media, recht, auto ...   Gojasper verzamelde voor jou de beste sites op het web. Geordend in meer dan 50 handige categorieen en meer dan 300 sub-categorieen. Met Gojasper verlies je nooit meer de weg op het net. Dankzij Gojasper zijn alle internettoepassingen die je dagelijks gebruikt onmiddellijk binnen handbereik: het weer, een sms bericht versturen, faxen via internet, online radio, een routeplanner, de telefoonboek, babbelboxen ...

Luchthaven Brussel

Familie hulp
De algemene doelstelling van Familiehulp is het verlenen van thuiszorg op vlak van persoonsverzorging, huishouding en psychosociale bijstand in noodsituaties met ondersteuning van het thuis-, familiaal en sociaal netwerk.

Webguide.be
Alles zoeken en vinden in Belgie en Nederland via deze zoeksite.

VDAB
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding bestaat sinds 1989. De VDAB staat onder toezicht van de Vlaamse minister die werkgelegenheid in zijn bevoegdheid heeft, de heer Frank Vandenbroucke, Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. De VDAB heeft een sociale en economische opdracht: Als sociale taak is het zijn eerste bekommernis werkgever en werkzoekende met elkaar in contact te brengen. De VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. Van inschrijving, tot de eerste werkdag. Op economisch vlak wil de VDAB een betrouwbare partner zijn voor alles wat met personeelsbeleid te maken heeft.

Archiefwijzer

Snelheidscontroles

Federale politie
De federale politie bestaat sinds 1 januari 2001 en telt ongeveer 12.500 personeelsleden. Samen met de lokale politie draagt de federale politie bij tot meer veiligheid in het land en tot het vrijwaren van de democratie.
Hoog in het vaandel van de federale politie staan integriteit, onpartijdigheid en verantwoordelijkheidszin. Aan het hoofd van de organisatie staat een commissaris-generaal; hij coŲrdineert vijf algemene directies. Daarnaast beschikt de commissaris-generaal over eigen directies verantwoordelijk voor de contacten met de lokale politie, internationale politiesamenwerking, geÔntegreerde politiewerking, coŲrdinatie en externe communicatie. De federale politie voert gespecialiseerde, bovenlokale opdrachten uit van bestuurlijke en gerechtelijke politie en ondersteunende opdrachten voor de overheden, voor de lokale en voor de federale politiediensten zelf.

Crimesite
In de eerste plaats is dit een hulpbiedende site die volledig gratis is. Het is en zal ook nooit de bedoeling zijn om taken van de federale politie of parket over te nemen of te doorkruisen. Er zullen geen onderzoeken gebeuren naar welke feiten dan ook. Deze site is daarvoor dan ook niet bevoegd. Er zal altijd bereidwillig meegewerkt worden met de federale overheid. Beter gezegd de bestaande database van crimesite zal altijd op vraag van de overheid vertoond worden aan mensen die daarvoor bevoegd zijn. Waarom?
Buiten de kranten en af en toe de media is er nu een mogelijkheid om meer en langer aandacht te besteden aan allerlei criminele daden en het opsporen van goederen. Tweedehands zaken kunnen nu op de site terecht indien ze een verdacht toestel binnen krijgen die mogelijk van een criminele daad afkomstig is. Want ook u loopt het risico als mededader aan heling beschouwd te worden als u , voor een prikje, in een tweedehands-zaak een goed koopt dat gestolen is. Geen enkele tweedehands zaak of antiekwinkel wijst u op dit feit. Bij een carjacking kan de wagen binnen de 10 minuten op de site staan. Waarschijnlijk zullen in de toekomst alle wagens van de federale politie uitgerust worden met Internet. Het voordeel daarvan is dat de wagen onmiddellijk waar dan ook kan bekeken worden op deze site. Zelfs als de wagen binnen een bepaalde tijd over de grens gaat dan nog is het voor de daders niet veilig om op Europese wegen rond te rijden.


Vindplaats

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Google
Web www.vindplaats.com

Home | Uw link toevoegen | Adverteren | Webhosting | Traffic | Email

 

Terug naar het hoofdmenu

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

(C) UGA MEDIA PUBLISHING